top of page

LISTE OVER ALLE TYPER AF INDSATSER PÅ BØRNEBASEN

1 / Indgribende tilbud

.Aflastning §44 SEL
Aflastning §52 stk.3 nr.5 SEL
Afrusning §101 SEL
Bo-støtte §76 stk.3 nr.4 SEL
Bolig §52 stk.3 nr.9 SEL
Børnefaglige undersøgelse §50 SEL
Dagbehandling / skoletilbud §52 stk.3 nr.1 SEL
Døgninstitution §66 stk.1 nr.7 SEL
Familiebehandling §52 stk.3 nr.3 SEL
Familieinstitution §52 stk.3 nr.4 SEL
Forældrekompetenceundersøgelse §46 SEL
Fysisk træning/behandling §44 SEL
Julemærkehjem §52 stk.3 nr.9 SEL
Juridisk rådgivning §11 stk.3 nr.1 SEL
Klubtilbud §52 stk.3 nr.1 SEL
Kontaktperson §52 stk.3 nr.6 SEL
Kost- og efterskole §66 stk.1 nr.8/§52A SEL
Krisecenter §109 SEL
Opholdssted §66 stk.1 nr.6 SEL
Overvåget samvær §71 stk.3 SEL
Praktisk pædagogisk vejledning §52 stk.3 nr.2 SEL
Psykologiske undersøgelse §46 SEL
Sikret institution §63B SEL
Skibsprojekt §66 stk.1 nr.6 SEL
Støtte til uddannelse og job §76/§76A SEL
Støtteperson §54 SEL
Støttet samvær §71 SEL
Tegnsprogstolk §7 FVL
Terapi §52 stk.3 nr.3 SEL
Tolkebistand §7 FVL

2 / Forebyggende tilbud

Andre tilbud
Arrangement / oplevelse
Bisidder
Brevkasse
Bydelsmødre
Chat/Debatforum
Coaching
Familierådslagning
Familiesamtaler
Ferielejr
Foredrag
Fritidstilbud
Gruppetilbud
Høj begavelse
Julehjælp
Konfliktmægling
Kurser
Lektiehjælp
Læsetræning
Mentor
Netværk
Rådgivning
Undervisning
Vidensbank
Værested

bottom of page