top of page
Søg

Hvad er god inddragelse af børn og unge? - Social Talks

Børnebasen har et officielt samarbejde med Socialt Talks. Social Talks er en platform, der leverer relevante og praksisnære socialfaglige talks af høj kvalitet. Socialt Talks vil i den kommende tid levere spændende talks til Børnebasens fagblog som et supplement til vores månedlige faglige indlæg.


I denne måned har vi fokus på den gode inddragelse af børn og unge. Vi har hele to talks med, som giver et perspektiv på den gode inddragelse set fra både myndigheds og barnets side.


Vi skal lytte til hvad børn og unge fortæller os

Jettes oplæg kredser om, at vi ikke taler nok med børnene og at vi netop skal tale med børnene. Og den vigtighed, det har for at det, vi sætter i værk, faktisk virker. Mange har en berøringsangst i forhold til at tale med børn om de ting, som betyder allermest for dem. Her fortæller Jette, at børn faktisk gerne vil inddrages mere, end vi tror og hvis det sker meningsfuldt. Du bliver inviteret ind i Sigurds liv, ind i Asgers liv og ind i Annas liv. Jette bruger de helt nære eksempler på børn, hun har mødt, til at trække nogle større og vigtige konklusioner frem. Vi skal forklare børn om deres rettigheder. Vi skal turde lytte til, hvad børn og unge fortæller os og vi skal kunne tåle det. Jette illustrerer også, hvad denne disciplin i inddragelse kræver: Tid, rammer, tillid, personligt engagement, viden og kommunikative kompetencer. Det kræver træning hele tiden og meget bevidst ledelse. Inddragelse er ikke rocket science, til gengæld er det rigtig svært at lære i praksis. Fordi der er så meget på spil for det enkelte menneske og fordi at livet er så forbandet komplekst. Skal vi blive verdensmestre, som målet er med dette tema, så skal vi bygge en stærk bro mellem teori og praksis. Nyd Jettes både levende og personlige fortælling – og brug den.


Se videoen her:


Foredragsholder: Jette Larsen - Seniorkonsulent, Børns Vilkår


God inddragelse er når jeg bliver set i øjnene

Med en sjælden udstråling fortæller Emma-Luna om sit liv som anbragt ung i sin familie blandt sine fætre, kusiner, onkler og tanter. Hun slår ned på tidspunkter i sit liv, hvor hun ikke blev hørt og inddraget – og hvor hun følte sig magtesløs. Hun fortæller om, hvad der set fra hendes perspektiv havde enorm betydning for hende, at de voksne tog beslutninger om, men hvor der manglede en inddragelse og en forståelse for hendes say. Et skift i ledelsen forvandlede fuldstændigt hendes hjem. Det havde store konsekvenser for både børn og unge. Lige så stille forsvandt tanterne og onklerne. Senere ville Emma-Luna gerne på efterskole. Det fik hun ikke hjælp til. Senere ville hun gerne have en kontaktperson, men hun kunne ikke få den kontaktperson, som hun havde tillid til og vidste hun kunne regne med i længere tid. Endelig mødte hun en socialrådgiver, som gik ind i hendes verden og som så hende i øjnene. Her oplevede hun god børneinddragelse. Emma-Luna har haft helt særlige evner til at overkomme forhindringer på sin vej. Men er det ikke opgaven at hjælpe de anbragte børn og unge med at klare skærene for dem? Emma-Luna introducerer sagsbehandleren som en tolk. Sagsbehandleren skal tolke mellem de to verdener, kommuneverdenen og hendes liv, så Emma-Luna kan forblive i sin børneverden. Se en unik og levende fortælling, som tilbyder masser af læring.


Se videoen her:


Foredragsholder: Emma-Luna Löwe Jensen - Gymnasieelev, frivillig i De Anbragtes Vilkår


Se flere videoer om relevante socialfaglige emner på www.socialtalksonline.dk

Comentarios


bottom of page