top of page
Søg

Sult som symptom - Indsats for børn og unge med spiseforstyrrelser

Fagbloggen er Børnebasens platform, hvor vi deler spændende socialfagligt indhold, som er relevant for fagpersoner, som arbejder med børn, unge og familier.


Denne gang har vi et super spændende indlæg om spiseforstyrrelser på programmet, som er skrevet af de to sygeplejersker John Dietz og Joy Sollok, som står bag indsatsen "Sult som Symptom". I indlægget fortæller John oh Joy om hvordan de arbejder med unge og familier, der har spiseforstyrrelser inde på livet.
John Dietz og Joy Sollok


Sult som Symptom


Spiseforstyrrelser optræder hyppigt som symptom hos børn og unge, som af forskellige årsager mærker utryghed og mistrivsel i kombination med en genetisk sårbarhed. Hos kommunerne opleves en øget forpligtigelse til at kunne stille tilbud til rådighed for børn, unge og familier, der er ramt af spiseforstyrrelse. Tilbuddene skal dække over både en forebyggende og/eller rehabiliterende indsats. Vi ved, at det er afgørende vigtigt, at sådanne tilbud dækker over både intensiv og længevarende støtte.


Vi er et team bestående af to sygeplejersker/terapeuter med højt specialiseret viden og erfaring fra Børne- og ungdomspsykiatrien vedrørende spiseforstyrrelser. I 2020 oprettede vi et nyt privat tiltag ”Sult som Symptom” med hjælp til børn/unge og familier, hvor en spiseforstyrrelse har en indgribende virkning på både den, der er ramt og på familiens samlede liv.


Vores erfaring hviler bl.a. på, at vi de seneste år har varetaget og løbende udviklet den daglige behandling i daghospitalet Porten på BUC Bispebjerg, som det så ud dengang. I vores tid dér, havde vi mulighed for i samarbejde med kolleger at varetage en integreret behandling, der viste sig at have afgørende positiv indflydelse på barnets/familiens fundament for at kunne arbejde mod spiseforstyrrelsen. Denne erfaring har givet os en unik viden og indsigt, som vi ønsker at videreføre i vores nuværende arbejde.


I vores nuværende virke i Sult som Symptom, har vi en enestående mulighed for at støtte barnet eller den unge og de pårørende i en tilstrækkelig lang periode til, at der skabes tryghed og mulighed for udvikling. Da en spiseforstyrrelse er en multifacetteret lidelse, anvender vi de terapeutiske principper, der giver mening i situationen.


Ud fra et narrativt/systemisk perspektiv ser vi symptomet hos barnet/den unge som meningsfuldt i sin sammenhæng i forhold til, at noget i barnet/den unges liv må forventes at skulle være væsentligt anderledes. Vi har et ønske om at møde barnet og familien med respekt for deres livsverden. Vores nysgerrighed på de mennesker vi møder, må altid få os til at kigge igen, hvis vi møder noget vi ikke umiddelbart forstår.


En fars udsagn:

”Man kan aldrig forvente mirakler i behandlingen af spiseforstyrrelser, men det KAN lykkes, selvom det kan være meget svært. Netop derfor er det utroligt vigtigt, at de terapeuter, man vælger, både har stor erfaring og stor viden, men også en stor ydmyghed overfor den viden, de har, og en stor nysgerrighed på at udvide egne erfaringer ud fra netop det enkelte menneske, de ønsker at hjælpe. Mindst ligeså vigtig er evnen til at møde patienten med varme, tillid og indlevelse og samtidig med kreativitet, styrke og beslutsomhed”.

Den sikreste viden, vi har, er, at vejen ud af en spiseforstyrrelse kræver specialiseret hjælp. Vi ved, at tidligst muligt møde med højt specialiseret viden og professionel hjælp kan forebygge et egentligt behov for kontakt med psykiatrien og/eller lette og måske forkorte behandlingsforløbet i psykiatrien. Vi har mulighed for at træde ind på forskellige tidspunkter i et forløb. Hos Sult som Symptom, ønsker vi bl.a. at være dem, der i ventetiden på den egentlige behandlingsindsats i psykiatrien, kan tilbyde en akut indsats, der kan være med til at stoppe en negativ udvikling af sygdommen/underernæringen.

Indsatsen mod spiseforstyrrelser, må nødvendigvis være to-sporet med fokus på, at man på én gang arbejder med mad og kost og samtidig med tanker, følelser og det sociale liv.
Et typisk forløb

Vi har mulighed for at yde støtte til både hjemmeboende børn og unge samt til voksne udeboende. Vores tilbud dækker ikke over en egentlig behandlingsmodel, da tilbuddet målrettes den enkelte, ift. netop deres livssituation.


Et tidligt forebyggende forløb for et hjemmeboende ungt menneske kan f.eks. se sådan ud:


Case:

15 årig pige, enebarn, går i 8. klasse og bor med begge forældre. Henvist til kommunal indsats fra egen læge. Pigen har gennem længere tid udvist risikoadfærd ift. udvikling af spiseforstyrrelse. Overdrevet fokus på mad, vægt, krop og motion og følelse af ikke helt at kunne finde sin plads socialt. Forældre stærkt bekymret, grundet pigens tiltagende vægttab, som dog endnu ikke har udmøntet sig i så stort et vægttab, at hun kan få plads i psykiatrien.

Efter al viden og erfaring er det her essentielt med en tidlig specialiseret indsats, da der er stor risiko for at pigen udvikler en egentlig anoreksi, hvis der ikke gribes ind.

Beskrivelse af målopfyldelse i denne case er, at pigen kommer til at følge en normal vægtkurve, og at hun kan lære at stå imod tvangsmotionering.

Fokus vil være, at pigen kommer i trivsel og udvikling især følelsesmæssigt og psykisk, men også socialt. Det er en del af målopfyldelsen, at hun lærer at tale om sine følelser og behov, så hun ikke behøver at regulere svære følelser gennem mad og motion. Videre er det målet, at forældrene udvikler værktøjer til at skabe et stabilt og trygt fundament for pigens følelsesmæssige udvikling og bliver rustede til at hjælpe hende. Forældrene bør fortsætte samarbejdet med egen læge for tilsyn og kontrol med hendes vægt.


Typisk vil et forløb strække sig over ½ - 1 år. I starten med ugentlige samtaler/familieterapi og egentlig rådgivning. Samtalerne sammensættes efter behov med enten barnet/den unge alene eller med den samlede familie. Samtalerne vil forventes at kunne foregå med mindre hyppighed i takt med, at pigen og familien kommer i bedre trivsel og bedre mestrer regulering af symptomerne. Samtalerne og intensiteten af disse vil løbende blive evalueret, både i familien og i samarbejde med kommunen.


I kan se vores tilbud på Børnebasens portal.


I finder os på www.sultsomsymptom.dk
Comments


bottom of page