top of page
Søg

Traumer og traumebehandling – nye metoder der virker

Af Line Hou, Konsulent og traumeterapeut i LivsvigtigtTraumer hober sig op inden i os

Mennesker, børn som voksne, der oplever overvældende, voldsomme og uforudsigelige hændelser eller har været udsat for udviklingstraumer, vil opleve smertefulde og uønskede gentagelsesreaktioner fra kroppen, i følelserne eller mentalt.

Det er ikke muligt at bearbejde de psykiske og kropslige reaktioner, der skyller igennem en, når man udsættes for en voldsom hændelse.

Ubearbejdede traumer ligger ophobet inden i, og almindelige forsvarsreaktioner er at bruge defensive tilpasninger til at hjælpe med at klare lidelsen. Det opleves som at være fastlåst i uønskede reaktionsmønstre og adfærd, der begrænser overskuddet, evnen til at indlære, indgå i sunde relationer, og mange isolerer sig.

Du er sikkert bekendt med fight, flight og freeze. Men i blot de sidste par år har traumeforskere erkendt yderligere overlevelsesreaktioner på traumer - og at vide, hvordan man identificerer og behandler hver af disse kan være afgørende for at vende mod trivsel og helbredelse.


Tidlig indsats for børn og unge

Det betaler sig at reagere tidligt på de faresignaler børn og unge sender, når de er pressede. Alle sender signaler på, at de ikke har det godt.

Det læser vi automatisk hos hinanden. Det er bare det, at vi voksne, fagpersoner og de nære relationer til børn og unge oftest undertrykker disse opfangede signaler på mistrivsel.

Det gør vi ikke med vilje, men fordi de fleste har aflært at lytte til egne krops og følelsesimpulser. Vi afviser det, vi mærker, og det mentale tager over. Det mentale er meget effektivt i forhold til at komme med forklaringer, så vi ikke behøver at reagere. Vi undgår dermed at handle. Vi har ikke lært at interagere i følelsesladede situationer, især ikke når det drejer sig om dem, der ikke er helt tæt på. Derfor er det en menneskelig reaktion at udskyde og undgå interaktion og acceptere for eksempel når den unge siger, ”jeg er ok”.

Det efterlader børn og unge i ingenmandsland, hvor de er meget alene med de svære tanker og følelser, de bærer rundt med.


Behandling af traumer

At behandle traumer er noget af det mest krævende, komplekse arbejde at udføre. Når en patient har oplevet traumer kan mange af de metoder, der trænes i inden for psykologisk rådgivning og behandling, ikke række, og at etablere sikkerhed og opbygge relationer svigter. For en klient, der har oplevet traumer, kan forhold føles usikre. Øjenkontakt kan være skræmmende. Måske mest udfordrende er det, når klienten kan udløse reaktioner under deres session. Når dette sker, bliver deres nervesystem oversvømmet, kognition slås offline. . . . . . og de kan måske ikke bearbejde meget i ord. Behandlerens kan også rammes når klienten oversvømmes, og kan opleve reaktion i sit nervesystem, som ofte er lammelse eller at overgøre, dette viser sig i at ryge i hovedet … det er ubehageligt og ikke hjælpsomt for klienten.


Når klienten får hjælp til at omdanne sin traumerespons, har det en dybdegående effekt på helingen. -Line Hou

Ineffektiv psykologisk rådgivning

På dette tidspunkt bliver kognitive adfærdstilgange, psykoedukation og indsigtsbaserede teknikker ineffektive eller endda kontraproduktive. Men den måde, vi forstår traumer på, og hvordan man behandler traumer på, har udviklet sig, selv i de sidste mange år. Vi er gået ud over den traditionelle kamp/flugt/frys-model, og vi lærer at arbejde med yderligere defensive tilpasninger, som klienter foretager for at overleve traumer.


Nye metoder der virker

Der er fundet nye strategier, og der udvikles stadig inden for området. Teknikker og metoder, der hjælper klienten med at føle sig tryg og grounded i deres nervesystem. Et trygt nervesystem er forudsætningen for at kunne modtage hjælp. Når klienten får hjælp til at omdanne sin traumerespons, har det en dybdegående effekt på helingen. Lovende klinisk forskning og evidensbaserede strategier fører traumebehandling i nye retninger.


Relationer sættes under pres

Det handler om, hvordan man hjælper klienter, hvis traumehistorie er ved at afspore deres liv og nuværende sociale kontakter – netop de relationer, der kan være stærke kilder til styrke, tryghed og støtte, mens de heler. Det kræver viden, træning og indsigt i, hvordan man identificerer og arbejder med de subtile (såvel som indlysende) måder, som klienter mestrer sig på . . . . . . samt de lige så subtile mikro-interventioner, der kan hjælpe klienten med at komme ind i nuet og blive en mere stabil, følelsesmæssigt moden voksen – i stand til intimitet, fleksibilitet, at tage ansvar og være rustet til at se verden med nuancer.

Det handler om at hjælpe klienten med at lære sit eget nervesystems reaktioner at kende, lære dem sproget for og de reaktioner, der sker automatisk og som sker uden for viljens kontrol. Det er meget frustrerende og smertefuldt og for mange skamfuldt at opleve disse ufrivillige traumereaktioner. Og de fleste mennesker isolerer sig. Denne tilbagetrækning er en neurologisk reaktion, hvor det ofte bliver værre for personen, da det er meget at være i en følelse af overlevelse.


Det er muligt at hjælpe mennesker, der er traumatiseret og ramt af PTSD

Igennem individuelle samtaler, hvor personen hjælpes til at få reguleret deres nervesystem samt selv lære at regulere sig. Der opnås en bevidsthed og et sprog for egen reaktioner og tilstand, og nu skabes mulighed for at sige til og fra i forhold til de ressourcer, der er til rådighed. Gruppeforløb er med til at bryde isolationen ved at blive en del af et fællesskab.

I gruppen sker der det, at deltagernes nervesystemer påvirker hinanden. Igennem facilitering og terapeutisk indsats får individet som gruppedeltagerne fordel af denne

sam-regulering, der opstår, når man er flere sammen i en terapeutisk styret proces.


Bliv traumebevidst

Ansatte som frivillige, der arbejder med andre mennesker, der er udfordret og har dårlig (mental) trivsel er i sig selv udsat for belastningsskader med risiko for sygefravær.

Derfor er traumebevidsthed en bevægelse, der er kommet for at blive, til gavn for traumatiserede menneske. Men også for behandlere, der med kendskab til disse værktøjer, lettere vil kunne regulere eget nervesystem i mødet med mennesker i overvældelse, dette betyder at behandleren vil kunne mestre egen balance.Du kan også downloade artiklen fra Livsvigtigt


Livsvigtigt - Traumebevidsthed
.pdf
Download PDF • 205KB


留言


bottom of page