top of page
Søg

Valg af opholdssted - Gode råd fra Børnebasens fagekspert

Når jeg husker tilbage på den første tid som nyuddannet socialrådgiver, var det især anbringelsessager, som var utrolig svære at håndtere. Det var meget ofte komplicerede problemstillinger, mange procedurer som jeg skulle have styr på, flere samarbejdspartnere som skulle involveres, og samtidig meget administration og lovgivning, der skulle overholdes. Og midt i al det, det vigtigste, at sørge for at vælge det helt rigtige sted til barnet. Beslutningen er yderst vigtig, og hvordan sikrer du både det rigtige valg og bagefter et godt samarbejde?


Børnebasens fagekspert, Flemming Olsen, har over 30 års erfaring, indenfor det specialiserede børne-, unge- og familieområde. De sidste mange år har han arbejdet som børne- og familiechef. Vi har spurgt Flemming, hvad der er vigtigt at have med sig, når der er truffet afgørelse om, at barnet skal anbringes på et opholdssted.


Få Flemmings gode råd, under billedet.Vurderingen

Man skal kende sit barn som socialrådgiver. Hvad er barnets udfordringer og ressourcer. Hvad vil man gerne have, at barnet skal have hjælp til?


Flyt fokus til hvor barnet skal hen, i stedet for hvor barnet skal væk fra.


Det skal ikke være rammerne, der skal have størst betydning, men barnets udfordringer og ressourcer, håb og drømme. Kan hun lide, at der er mange mennesker eller mere ro, er hun glad for natur, at ride, kreative ting osv.


Sommetider er der meget fokus på, at barnet skal have meget af det, som det manglede tidligere. Som f eks. ingen tryghed - meget tryghed. Men det er ikke altid dét, der er bedst for barnet.


Flyt fokus væk fra barnets fortid og hvem barnet er, til istedet, hvad barnet bliver glad af og er dygtig til.


Forældrenes ønsker vs. barnets behov

Barnet anbringes, fordi barnet har det skidt. Pas på med at lade forældrene fylde alt for meget. Det er selvfølgelig vigtigt, at der er en balance i at imødekomme forældrene behov og ønsker, samtidig med at man sikrer, at det er det bedste sted for barnet.


Valg af opholdssted

Det er essentielt, at opholdsstedet har sat sig ind i, hvad det er for et barn, de modtager. Det er også vigtigt at opholdsstedet, tager over på ansvaret for barnet. Hvis Mathias har brug for tryghed og forudsigelighed, så spørg ind til det - hvordan vil I konkret sørge for det? Mathias har haft mange skoleskift, og har brug for at hjælp til at fastholde. Så siger stedet måske - vi har i forvejen et tæt samarbejde med skolen her i byen, så vi vil sammen med dem lave en god plan for en god start, og hjælpe Mathias når han synes, det er svært.


Opholdsstedet kan understrege, at de bruger denne metode og tilgang. Det er igen vigtigt, at de også specificerer, hvordan de så konkret vil arbejde med Mathias.


Rollefordelingen - vigtigt at socialrådgiveren giver slip og stedet tager over i forhold til barnet.


Det har betydning, at spørge ind til, hvordan opholdsstedet håndterer det indledende samarbejde med barnet og familien. Det er vigtigt at de vil lytte til dig, som har erfaringer med familien, og arbejder videre med det.


Samarbejdet

Det er vigtigt at opholdsstedet ikke er tilbageholdende. Hvis der f eks ikke er en handleplan, så skal de kontakte og hjælpe med at det hele glider. Som samarbejdspartnere har begge et ansvar for at få løst opgaven.


Som socialrådgiver, har du en opgave i at klæde familieplejekonsulenten til at forstå, og se barnets ressourcer og udfordringer. Familieplejekonsulenten skal ikke kun være optaget af, hvor godt et opholdssted er, men kunne forklare hvorfor det i kontekst til netop dette barn, er et godt match.Vi håber du vil opleve rådene som brugbare, når du sidder med anbringelsessager. Vi vil løbende sende mere viden ud om området.


Oplever du at have brug for gode tips eller viden om en særlig problemstilling eller tema, så er du meget velkommen til at kontakte os på info@boernebasen.dk eller på telefon 42570744. Vi har åbent alle hverdage mellem 9-15.


Supervision til jeres afdeling

Flemming tilbyder i dag supervision til ledere, sagsbehandlerteam, kontaktpersonkorps og familiebehandlere, medarbejdere på socialpædagogiske opholdssteder, samt til plejefamilier. Såfremt i gerne vil høre mere om muligheden, er I velkommen til at tage direkte kontakt til Flemming på; olsen.flemming55@gmail.com eller på telefon 22838822.
Comments


bottom of page