top of page
Søg

Styrkelse af fædre i udsatte positioner gennem fædregrupper og naturoplevelser

Af Sanne Lundberg og Mette Hammeken (Familie & Samspil)


I vores samfund spiller fædre en afgørende rolle i børns opvækst og udvikling. Desværre oplever mange fædre i udsatte positioner en mangel på selvtillid og følelsen af at være vigtige for deres børn. En ny interviewundersøgelse afslører, at disse fædre ønsker hjælp, men på deres egne præmisser. For at imødekomme deres behov og skabe en anderledes far-rolle end den, de selv har haft, kan fædregrupper være en løsning.


I dette indlæg vil vi udforske vigtigheden af at støtte fædre i udsatte positioner og hvordan fællesskab og naturen kan spille en central rolle i denne proces.


Udfordringer for fædre i udsatte positioner

Rollen som far kræver selvtillid og tro på, at man er vigtig for barnet og kan bidrage med noget vigtigt. Den følelse savner mange fædre i udsatte positioner. Det viser en ny interviewundersøgelse blandt fædre, der er gennemført af Socialt Udviklingscenter, SUS, for Egmont Fonden. Disse fædre vil gerne have hjælp men på deres egne præmisser. Kendetegnende for fædrene i undersøgelsen er, at de føler sig usikre på egen betydning i forhold til deres barn og mindre vigtig end den anden forældre.


I samme undersøgelse fortæller flere af fædrene uafhængigt af hinanden, at de går alene med deres vanskeligheder i farrollen og føler, at de selv skal løse dem. I mødet med de sundhedsprofessionelle finder mange det upassende at sætte fokus på sig selv som far og svært at være åbne om deres problemer. De accepterer det som naturligt, at møderne primært handler om moren og barnet og i næste række det fælles familieliv.


En af dem siger:

”Det er jo utrolig følsomt. Du åbner dig ikke bare op sådan der: ’Jeg føler mig trist og har selvmordstanker’. Det gør du ikke. Det gør man kun til de nære venner.”

Fædrene erindrer ikke at være blevet præsenteret for tilbud henvendt til dem – selv når de har fortalt om efterfødselsreaktioner, depressioner, tidligere problemer med misbrug og bekymring for igen at havne i misbrug.


Flere af fædrene fortæller, at de ikke har et netværk, hvor de kan spejle sig i andre fædre. Unge fædre fortæller, at de har følt sig isolerede i farrollen, da de typisk har været den første i omgangskredsen til at blive far.


Fædre i udsatte positioner har svært ved at opretholde venskaber og relationer, da de oftest har dårlige erfaringer med dette. Det er ofte også er forbundet med en høj grad af skam ikke at kunne leve op til egne og andres forventninger. Dette skaber manglende selvværd og tro på sig selv som forældre, som på sigt kan have en negativ effekt på relationen mellem far og barn.


Lige tid med mor og far ER bedst

Ny undersøgelse lavet af verdens mest anerkendte børneforskere er enige og ny forskning dokumenterer nu, at lige tid med far og mor ER bedst for børn.

Disse forskningsresultater er vist i MANNSFORUM som ER NORGES STØRSTE MEDLEMSBASERTE ORGANISASJON FOR GUTTER, FEDRE OG MENN.

Se nedenstående link.

  • Foreningen Far: Ny forskning dokumenterer at lige tid (50/50) ER bedst for børn og hele familien. LÆS HER

  • Video med William Fabricius (US) - Shared parenting and gender equality research SE HER

Flere af fædrene giver udtryk af at føle sig som ”andenviolin” og konsekvensen af det er at de trækker sig fra familien, da de føler, at de hele tiden gør noget forkert og mister deres selvstændighed som omsorgsperson. Samtidig føler de sig ikke set og hørt af de professionelle som de møder i deres nye rolle som far.


Ovennævnte viser vigtigheden at vi får hjulpet disse fædre til at finde ”et sprog” som de ellers har været ordløse omkring. For nogle mænd kan det at mødes med andre mænd som er ligestillede skabe en stor forandring.


Fædregrupper og naturaktiviteter

For at hjælpe disse fædre er det afgørende at skabe et rum, hvor de kan finde støtte og etablere et fællesskab med andre fædre i lignende situationer.


Fædregrupper giver dem mulighed for at møde andre mænd, der kan forstå deres udfordringer og udforske konkrete problemstillinger sammen. Ved at lytte til hinandens fortællinger og genkende sig selv i dem opnår fædre en større selvsikkerhed og tro på deres rolle som fædre.


Vores erfaringer er at fædrene skal være sammen med deres børn på nogle præmisser, hvor fædrene kan føle sig på hjemmebane og dette gør at vi tager afsæt i naturen. Dette gør vi, da vi oplever, at mandens møde med systemet ofte foregår i rammer, hvor de er tvunget til at sidde ved et bord, og der forventes at der skal være øjenkontakt og der skal tales om hvad der ikke fungerer. Nogle af disse fædre vi møder mangler ord og ved at lave noget sammen (eksempelvis bygge en hule) er vores erfaring at det er langt nemmere, at tale om det som fylder i hverdagen.


Vi laver aktiviteter i naturen, hvor fædrene og deres barn/børn kan få en fælles oplevelse som kan være et afsæt for en mere bæredygtig relation for fædrene og deres børn. Dette kan f.eks.være at bygge en tømmerflåde, en svævebane, en pizzaovn, en hule, lave mad over bål, , sove i tipi, fiske og generelt gå på opdagelse i naturen.Erfaringer fra fædre i gruppeforløb

Fædre, der har deltaget i fædregrupper og naturaktiviteter, har rapporteret positive resultater. De har følt sig set, hørt og forstået af andre fædre i gruppen. Dette har øget deres selvsikkerhed som fædre og givet dem modet til at tage del i deres børns hverdag. De har også oplevet en større bevidsthed om deres barns ressourcer og fået ideer til at være sammen med deres børn på en meningsfuld måde.


Her er et udpluk af tilbagemeldinger:

  • ”Det vigtigste for mig ved at komme i denne gruppe er det at kunne møde andre mænd som står i samme situation som mig selv og udforske de konkrete problemstillinger som jeg står i som mand og far”

  • ”Det at være i en gruppe hvor man lytter til hinandens fortællinger og kan genkende sig selv i fortællingerne har haft stor betydning for mig”

” Det har givet mig en større selvsikkerhed og tro på, at jeg som far gør et udmærket stykke arbejde og gerne må have holdninger til, hvordan mit barn skal opdrages og bedst bliver passet på lige fod med den anden forældre.”
  • ”Det har haft en stor betydning for mig at føle mig set midt i det som er svært og at de andre fædre har lyttet og stillet spørgsmål, men ikke kommenteret og vurderet min fortælling”

  • ”Gruppen har gjort mig mere selvsikker i rollen som far – det at være sammen med andre fædre og deres børn har givet mig mod på at min søn får mere kontakt til jævnaldrende i hverdagen – før gruppen havde jeg ikke mod på legeaftaler m.m.”

  • ”Det at være med mit barn i naturen har gjort at jeg pludselig fik øje på ressourcer hos mit barn som jeg ikke tidligere havde kunne se og yderligere har jeg fået ideer til at være sammen med mit barn på en god måde”

  • ”At sove i tipi med min datter har været en kæmpe stor oplevelse og noget jeg ellers ikke har turde at gøre med min datter, da jeg har været bekymret for at det ville blive en dårlig oplevelse for os begge”


Konklusion

Fædre i udsatte positioner har brug for støtte og fællesskab for at styrke deres rolle som fædre og opbygge en sund relation til deres børn. Fædregrupper og aktiviteter i naturen har vist sig at være effektive redskaber i denne proces. Ved at skabe et rum, hvor fædre kan dele deres udfordringer og oplevelser, og ved at inddrage naturen som et terapeutisk element, kan vi bidrage til at skabe et bæredygtigt og meningsfuldt fædre-barn-forhold. Det er vigtigt at fortsætte med at støtte og udbrede disse initiativer for at sikre, at fædre i udsatte positioner føler sig sete, hørt og værdsatte i deres rolle som fædre.


Hvem er Familie og Samspil?

Sanne Lundberg er uddannet psykoterapeut og har mange års erfaring med familiebehandling med udsatte børn og familier. Sanne har arbejdet med familiebehandling både i kommunalt og privat regi.


Mette Hammeken er uddannet socialrådgiver og familieterapeut. Mette har erfaring med kriseramte mænd fra mandekrisecenter og som myndighedsrådgiver i en familieafdeling.


Du finder mere info om Familie og Samspil samt deres gruppeforløb på Børnebasen.

(det kræver login at se deres profil. Du kan oprette dig gratis på Børnebasen her)


Mere om gruppeforløbet

Læs om næste fædegruppeforløb, som starter i august 2021 ved at downloade nedenstående dokument

Fædregruppe - juli 2023
.pdf
Download PDF • 1.76MB

Commentaires


bottom of page