top of page
Søg

Natursociale indsatser for udsatte unge kan styrke deres sociale relationer og trivsel

Naturoplevelser kan være nøglen til at transformere livet for udsatte unge. Ny forskning viser nemlig, at naturintegrerede sociale indsatser kan styrke både sociale relationer, trivsel og livsmestring.Af Sanne Lundberg og Mette Hammeken


Ny forskning viser, at udsatte unge kan få stor gavn af at være i naturen. Og særligt hvis dette møde i naturen rammesættes på den rigtige måde. Det viser forskningsrapport fra Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet. Her har forskere undersøgt mødet mellem natur og unge på kanten af samfundet i såkaldte naturintegrerede sociale indsatser.


Naturoplevelser kan afværge negative udviklinger hos udsatte unge

Forskningen viser blandt andet, at naturmøder kan trække udsatte unge væk fra en dagligdag, hvor de oplever ikke at slå til eller passe ind, og åbne deres øjne for, at de har ressourcer, som de ikke vidste, de besad.


Naturmøder kan hjælpe dem i deres dagligdagsliv ved at styrke deres sociale relationer, trivsel og livsmestring, siger professor Niels Ulrik Sørensen fra Center for Ungdomsforskning.


Oplevelser i naturen er altså en potentiel nøgle til at afværge begyndende negative udviklinger hos udsatte unge - udviklinger som på sigt kan medføre flere sociale og psykiske problemer, som de unge kan trække med sig ind i voksenlivet.


Størstedelen af den eksisterende forskning peger også i retning af, at kontakt med naturen har en positiv effekt på menneskets mentale sundhed i form af reduktion af fysiologiske stressindikatorer, øgede positive emotioner og forbedrede kognitive funktioner.


Et frirum for ensomme unge til at forme nye positive selvfortællinger

Hos Familie og Samspil udbyder de netop nu natursociale grupper for ensomme unge med det formål at give dem et frirum til at forme nye, positive selvfortællinger og udvikle sig som de mennsker, de er, i samspil med andre unge.


I mødet med naturen åbner Familie og Samspil døren for de unge, så de kan opdage deres styrker og talenter - med fokus på den enkeltes særkompetence og -ressourcer. De tror nemlig på, at naturmøder kan være katalysator for en positiv udvikling, hvor de unge skaber nye og styrkende selvfortællinger.I gruppeforløbene introduceres de unge for naturoplevelser, de måske aldrig har prøvet før. Det kan være aktiviteter som at lave bål, fiske, bygge en svedhytte, sejle i kano, klatre i træer, skyde med bue og pil, vandre og bygge en pizzaovn. Det kan også være en overnatningstur, hvis der stemning for det.


Sådan opstod idéen

Idéen opstod, da Familie og Samspil i deres arbejde som behandlere stødte på en gruppe unge, der konsekvent kæmpede med at indgå i sociale relationer. Trods skole- eller uddannelsesskift befandt denne gruppe unge sig konstant i periferien af eller helt uden for fællesskaberne med andre unge, hvilket resulterede i tab af selvværd, selvtillid og troen på at få en plads i fællesskabet.


Observationerne drev Familie og Samspil til at undersøge og introducere naturbaserede grupper for unge i alderen 13 til 17 år. Fællesskaber med andre jævnaldrende har nemlig stor betydning i et meningsfyldt ungdomsliv. Og hos Familie og Samspil ved de af erfaring, at en del unge kan komme i en situation, hvor de mister modet til at møde andre unge. For at de unge kan udvikle resiliens, skal de støttes i at opdage, hvilke beskyttelsesfaktorer som kan være med til at skærme dem i hverdagen.


Hos Familie og Samspil mener de, at for at dette kan ske, skal det foregå i et miljø, hvor de oplever fællesskab og samhørighed, føler sig mødt og hørt og tør at være dem selv. Der er nemlig ikke en bestemt måde, man skal være på i naturen, hvilket ellers er gældende for langt de fleste steder, hvor vi mennesker færdes. I naturen kan de unge få lov at være lige præcis, som de er og uden at føle sig forkerte og anderledes.


Tilbuddet er en helt ny idé, og Familie og Samspil påtænker at starte to grupper op i marts måned 2024 - den ene med base i Helsinge og den anden i Jægersborg Dyrehave.

Mere om natursociale grupper hos Familie og Samspil

  • Et tilbud til udsatte og sårbare unge, hvor naturen inddrages

  • Et fællesskab med jævnaldrende

  • Familie og Samspil påtager sig ansvaret for, at det bliver en god oplevelse for den enkelte unge:

De hjælper den unge til at finde egen urkraft og empowerment.

De skaber tryghed og genkendelighed med gennemgående gruppeledere.

De giver den unge en individuel kropsforståelse i egen sundhedsfremme og giver viden om, hvordan denne nye forståelse kan implementeres i den unges liv.


Hent PDF nedenfor og læs mere.


Invitation til ensomme unge
.pdf
Download PDF • 216KB

Om Sanne Lundberg og Mette Hammeken

Sanne Lundberg er uddannet psykoterapeut MPF, Theraplay terapeut samt SE traumeterapeut (Somatic Experience). Sanne har egen praksis. Læs mere på www.familieogsamspil.dk


Mette Hammeken er uddannet socialrådgiver og familieterapeut og har mange års erfaring i at arbejde som myndighedsrådgiver i en familieafdeling.


bottom of page