top of page
Søg

SamtaleBuddy - Et samtaleværktøj for socialrådgivere

I denne måneds fagblog fortæller Lotte Tyrrestrup om, hvordan den lille bamse "SamtaleBuddy" kan bruges som et meningsfuldt samtaleværktøj for socialrådgivere, der afholder Børnesamtaler, og hvordan SamtaleBuddy kan skabe tryghed og tillid hos barnet. Læs mere om SamtaleBuddy og hvordan du selv kan få fat i samtaleværktøjet helt gratis.


Af Lotte Tyrrestrup


Hvad er SamtaleBuddy?

SamtaleBuddy er et værktøj for socialrådgivere, som ønsker at optimere deres børnesamtaler og inddrage børnene bedst muligt. Inspirationen til SamtaleBuddy er opstået som en blanding af mine egne samtaler med udsatte børn og unge - som myndighedsrådgiver ved kommuner, som socialkoordinator på asylcentre, som medarbejder på opholdssted, som ekstern konsulent i hjemmet og som underviser.


SamtaleBuddy er en lille bamse, som kan anvendes under børnesamtalerne. Bamsen giver et 3. fælles til samtalen, og er især god til de emner, som kan være svære for barnet at tale om eller sætte ord på. Via SamtaleBuddy får barnet et neutralt samtaleværktøj, som kan støtte barnet under samtalen. Bamsen kan hjælpe med at formidle de ting, som barnet ikke selv kan sætte ord på. Efter samtalen kan bamsen også være en støtte for barnet, så barnet ikke føler sig alene eller ensom med sine følelser. De mindre børn, og dem som føler sig lidt udenfor i skolen, finder tryghed ved, at den kan være i en lomme i jakken.

SamtaleBuddy kan bruges af både små og større børn, og jeg har kun oplevet at børnene glædes ved at bruge SamtaleBuddy. Ja, selv nogle af de unge drenge, som foregiver at være nogle hårde negle, takker ja til en SamtaleBuddy. De yngste børn jeg har holdt samtaler med er omkring 2½ - 3 år. Det har selv været muligt at afholde succesfulde børnesamtaler med børn og unge med store udfordringer ift. koncentration og kognitive vanskeligheder med hjælp fra SamtaleBuddy.


Jeg har erfaring med traume- og kriseprægede børn/unge, som har været igennem flere voldsomme ting: krig, flugt, død, overgreb, manglende håb og tro på fremtiden. I dag har de stadig deres bamser, og det har åbenbart gjort så stor en forskel for dem. De husker tilbage på de samtaler vi havde sammen, og for flere er bamsen blevet deres fortrolige.


Den gode børnesamtale

Jeg har gennem mine forskellige funktioner som rådgiver afholdt mange børnesamtaler med forskelligt sigte og formål. Det har givet mig en særlig interesse i, hvordan man som fagperson bedre kan inddrage børnene i deres egen sag via børnesamtaler på en meningsfuld måde. For mig er det helt tydeligt, at for at børnesamtalen bliver vellykket, er det nødvendigt med en relation, hvor barnet føler sig tryg.


Børnesamtaler er en disciplin, som kræver en særlig stor opmærksomhed, og desværre er gode intentioner og forberedelser ikke altid tilstrækkeligt. Med SamtaleBuddy ønsker jeg at bidrage til de kvalificerede børnesamtaler og bygge videre på denne praksis ud fra min viden og erfaring om emnet.


For mig er det vigtigt, at ethvert barn, uanset alder og formåen inddrages på bedst mulige vis. At de får en oplevelse af en voksen, som tør stille de spørgsmål, som er nødvendige og formår at rumme det, som barnet fortæller. God tid og forberedelse af barnet, forældre og evt. tryghedsperson er blot en af de faktorer, som er vigtige for at undgå at skabe uro omkring børnesamtalen.


Der er for tiden et stort lovmæssigt fokus på Barnets Stemme i egen sag, og derfor er det endnu mere vigtigt, at vi som socialrådgivere har børneinddragelse for øje. Det skal både være meningsgivende for børnene samt bidrage til at vi lykkes med vores børnesamtaler. Det inddragende børneperspektiv skulle gerne være en realitet frem for blot gode ord og en idealistisk tankegang.


Vi skal blive ved med at være åbne og nysgerrige på barnets verden, opfattelse og tilgang til livet. Vi er nødt til at være kreative og eksperimenterende for at få børnesamtalerne i hus.

Vi er nødt til at skabe en større bevidsthed omkring vores kommunikation og formidling. Vi skal øve os i de termer og tanker, som vi har brug for at inddrage i samtalen, så vores faglighed og viden om de emner, der skal tales om fremstår naturlige for os såvel som børnene.


Til børnesamtalen er det vigtigt at skabe et frirum for barnet - et sted hvor barnet kan være sig selv og finde ro eller et socialt og hyggeligt sted. Rummet bør være indrettet med gode møbler, et bord, tæppe, en stor tavle man kan skrive og tegne på og noget mundgodt. Måske vælg-selv-drikkevarer. Og så selvfølgelig SamtaleBuddy bamsen. Barnet skal have mulighed for at gå til og fra på egne præmisser. Det skal være muligt at skifte mellem snak og stilhed samt fordybelse og opladning. Hvis barnet har en tryghedsperson med sig, bør man aftale med barnet, om det er ok at tryghedsperson svarer eller på anden måde fortæller noget, som barnet anser for svært at tale om. Og husk at barnet har lov til at sige fra.Forberedelse til en børnesamtale

Det er vigtigt altid at være velforberedt til en børnesamtale. Selv tager jeg udgangspunkt i en Tryllekuffert designet til hhv. piger og drenge. Min kuffer er gjort klar med forskelligt indhold, som kan støtte samtalen med barnet. Kufferten indeholder tuscher og papir til at tegne, brevpapir og kuvert til brevskrivning, en lille dukkefamilie, lidt mundgodt, Hoptimisten, en tryllestav, Humørbarometeret, De 3 Huse, Netværkskort/Venskabskort og et udvalg af SamtaleBuddy. Så er jeg klar til at afholde børnesamtale.Bliv en del af SamtaleBuddy ordningen - det er gratis!

Det er helt gratis at være en del af ordningen med SamtaleBuddy. Bamserne laves af frivillige nørklere, som ønsker at lave ting, som har et formål og skaber glæde. De bestemmer udformning og materiale - det eneste krav er, at der skal være noget som appellerer til begge køn og til både de mindre og større børn. Alle SamtaleBuddy'er er derfor unikker.

For at blive med i ordningen, kontaktes Lotte på lottemommy24@gmail.com. Derefter aftaler I hvordan levering/afhentning af SamtaleBuddy skal foregå. Efterfølgende bliver du inviteret med i SamtaleBuddy's interne Facebookgruppe.

Lotte kommer desuden gerne ud og introducerer samtaleværktøjet, og deler ud af sin viden vedr. praksis og metode i børnesamtaler.


Lidt om Lottes vej til SamtaleBuddy

Jeg har arbejdet i mange forskellige setups. Kendetegnet for mig er, at jeg er optaget af kommunikation mellem mennesker. Det lyder nemt, men i praksis er det værd at bruge tid og energi på. De sager jeg ofte har held med, er dem andre helst er foruden. Dels pga. kompleksiteten, men også fordi det som oftest er sket en eller anden form for udfordring via kommunikationen.

Jeg får skabt forståelig kommunikation, ro i sagerne og en retning på, hvad der skal ske.

Min baggrund som underviser spiller klart en rolle, når jeg skal formidle mine budskaber som socialrådgiver. Det er noget, jeg altid har fokus på, uanset om det er små børn, større børn, voksne eller andre fagpersoner, der er tale om.

Vejen til SamtaleBuddy har været lang. Det startede faktisk allerede, da jeg var underviser for særligt udfordrede børn. Senere som socialkoordinator på asylcentre fik det rigtig fart på. Her var det både de voksne og børn, som havde gavn af et 3. fælles i de mange svære samtaler. Da jeg så var ansat som frontmedarbejder i et familieafsnit, blev de sidste tiltag gjort for at få det sat i gang og sat i system.

Indtil nu er der ca. 10 kommuner, som gør brug af tilbuddet om at anvende SamtaleBuddy.
Comments


bottom of page